Mesleki Eğitimin Geleceği Bolu Çalıştayı, Anketi, Sonuçları ve Raporu

Mesleki Eğitim Çalıştayı 28 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitimin vizyon geliştirme ve mevzuat önerileri üzerine kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Çalıştayda, mesleki eğitimin mevcut durumu ve sorunları, Türkiye’deki mesleki eğitim modelleri, öğrencilere ek puan verilmesi gibi konular ele alınmıştır. Mesleki ortaokulların açılması ve ihtiyaçları, eğitimde teori-pratik dengesizliği, müfredatın güncelliği, öğretmen ve eğitmen eksiklikleri, ekipman ve kaynak yetersizliği, iş yerleriyle işbirliği gibi sorunlar tespit edildi. Öğrencilere mesleki eğitimin yararları hakkında bilinçlendirme, altyapı ve kaynakların güçlendirilmesi, toplumsal algının değiştirilmesi, işbirlikleri ve staj fırsatlarının oluşturulması gibi öneriler sunuldu.

Yetenek ve ilgi alanlarına göre yerleştirme, eşit hazırlık olanakları sağlanması

Ayrıca, mesleki eğitimde öğrenci alımının sınavla yapılması ve bununla ilgili sorunlar değerlendirildi. Sınav sisteminin adil olmayan seçim süreci oluşturması, sınav stresi, öğrenci çeşitliliğinin azalması, hazırlık süreci eşitsizliği gibi sorunlar tespit edilmiş ve çoklu değerlendirme sistemleri, yetenek ve ilgi alanlarına göre yerleştirme, eşit hazırlık olanakları sağlanması gibi öneriler sunuldu.

Meslek lisesinden yükseköğrenime geçişte öğrenciye ek puan verilmesi konusunda, akademik ve mesleki dengesizlik, eşitlik sorunları, kalite ve hazırlık eksiklikleri gibi sorunlar belirlenmiş ve kapsamlı değerlendirme, destek programları, meslek yüksekokulları ve ön lisans programları, danışmanlık ve rehberlik, işbirliği ve entegrasyon gibi çözümler önerildi. Mesleki eğitim mevzuatının değerlendirilmesinde, güncellenme eksikliği, yetersiz uygulama ve denetim, esneklik eksikliği, öğrenci ve öğretmen hakları, işbirliği ve katılım eksikliği gibi sorunlar belirlenmiş ve düzenli güncelleme ve revizyon, etkin uygulama ve denetim, esnek düzenlemeler, hakların güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılması, uluslararası standartlar ve uyum, teknolojik ve dijital dönüşüm gibi öneriler sunuldu.

Maddi destek ve burs olanaklarının artırılması

Öğrenci sorunları ve taleplerinin değerlendirilmesinde, yetersiz rehberlik ve danışmanlık, eğitim kalitesi ve müfredat sorunları, fiziksel ve teknik altyapı eksiklikleri, staj ve iş bulma süreçlerinde zorluklar, maddi sorunlar, sosyal ve kültürel etkinliklerde yetersizlik gibi sorunlar tespit edilmiş ve rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması, müfredatın güncellenmesi, okulların altyapısının iyileştirilmesi, staj ve iş bulma süreçlerinin desteklenmesi, maddi destek ve burs olanaklarının artırılması, sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesi gibi çözümler önerildi..

Çalıştay Anketi Sonuçları Detaylı Raporu’nda, öğrencilerin eğitim süreçleri, staj deneyimleri, yurt dışı projelerine bakış açıları ve yabancı dil yeterlilikleri hakkında bilgiler toplanmış ve öğretmen tavsiyeleri, okul tanıtımları ve ziyaretlerinin öğrencilerin okul seçiminde etkili olduğu belirtilmiştir. Çalıştayda, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilere daha etkili bir eğitim sunmak için somut adımlar atılması için planlamalar yapıldı.

Geliştirme ve iyileştirme konusunda önemli geri bildirimler sunmaktadır.

Mesleki ortaokulların açılması, mesleki eğitimde haftalık ders saatlerinin fazla olması, mesleki eğitimde öğrenci alımının sınavla yapılması, meslek lisesinden yükseköğretime geçişte öğrenciye ek puan verilmesi, mesleki eğitim mevzuatı değerlendirmesi, öğrenci sorunları/taleplerinin değerlendirilmesi konuların ele alındığı “Mesleki Eğitimde Vizyon Geliştirme ve Mevzuat Önerileri” masasının çalıştayı, anketi, sonuçları ve raporu:  

Mesleki eğitim gören öğrenciler arasında yapılan bir çalıştay anketinin sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirmektedir. Anket, öğrencilerin eğitim süreçleri, staj deneyimleri, yurt dışı projelerine bakış açıları ve yabancı dil yeterlilikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilen veriler, okulumuzun mesleki eğitim programlarını geliştirme ve iyileştirme konusunda önemli geri bildirimler sunmaktadır.

Bolu İzzet Baysal Abant MTAL’nden aktarılan bu raporda şu ifadeler yer almaktadır:

1. Okulumuzu Seçerken Etkileyen Faktörler , Öğretmenlerin Tavsiyesi: Birçok öğrenci, okulumuzu seçerken öğretmenlerinin tavsiyelerinin etkili olduğunu belirtmiştir. Okul Tanıtımları ve Ziyaretler: Öğrencilerin bir kısmı, okul tanıtımları ve ziyaretlerinin kararlarını etkilediğini ifade etmiştir. Aile Etkisi: Bazı öğrenciler, ailelerinin yönlendirmesiyle okulumuzu tercih ettiklerini söylemişlerdir. Bu bulgular, okul tanıtımlarının ve öğretmenlerin öğrencilerin okul tercihlerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

2. Mesleki Eğitime Katkı Sağlayan Faktörler, Staj Deneyimleri: Öğrencilerin büyük çoğunluğu, işletmelerde yaptıkları stajların mesleki eğitimlerine önemli katkı sağladığını belirtmişlerdir. Staj programlarının, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmede ve kariyer hedeflerini şekillendirmede kritik bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

3. Stajlardan Sonra Mesleğe Bakış Açısı, Olumlu Yönde Değişim: Öğrenciler, staj deneyimlerinin ardından mesleğe olan bakış açılarının olumlu yönde değiştiğini ifade etmişlerdir. Bu durum, staj programlarının öğrencilerin mesleki motivasyonlarını artırmada ve mesleğe olan ilgilerini pekiştirmede etkili olduğunu göstermektedir.

4. Yurt Dışı Staj Projelerinin Gerekliliği, Yüksek Gereklilik İnancı: Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu alanlarıyla ilgili yurt dışı staj projelerinin yapılmasının gerekliliğine inanmaktadır. Yurt dışı staj projeleri, öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmaları ve mesleki vizyonlarını genişletmeleri açısından önemli bulunmaktadır.

5. Yurt Dışı Staj Projelerinin Uygulanması ve Öğrenci Seçiminde Adalet, Kısmen Adaletli Seçim İnancı: Öğrenciler, yurt dışı staj projelerinin uygulanmasında ve öğrenci seçiminde okulun duyuru yaptığını ve seçim sürecinin kısmen adaletli olduğunu düşünmektedir. Bu geri bildirim, öğrenci seçim süreçlerinin daha şeffaf ve adaletli hale getirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

6. Hedef 14 Eğitim Projesi Kapsamında Deneme Sınavlarına Katılım: Öğrencilerin deneme sınavlarına katılımı sağlanmalıdır. Bu konuda daha fazla veri toplanarak, öğrencilerin sınavlara katılım oranları ve sonuçları analiz edilmelidir.

7. Yabancı Dil Yeterliliği (Almanca ve Rusça), Yeterlilik Dereceleri Belirtilmemiş: Almanca ve Rusça yabancı dil yeterlilikleri konusunda öğrenciler yeterli bilgi sağlamamışlardır. Bu konuda öğrencilerin dil yeterliliklerini artırmak için ek eğitim programları ve destekler sunulmalıdır.

8. Meslek Derslerinin Ders Saatleri :  Meslek derslerinin ders saatleri artırılmalıdır. Yabancı dil ile ilgili hazırlık sınıfı okutulmalıdır. Bu konunun daha detaylı incelenmesi ve ders saatlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Sonuç ve Öneriler Anket sonuçları, öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerinden genel olarak memnun olduklarını ve staj deneyimlerinin önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Ancak, yurt dışı staj projelerinin adaletli bir şekilde uygulanması ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması gibi konularda iyileştirme gerekmektedir. Okul yönetimi, öğrencilerin geri bildirimlerini dikkate alarak, mesleki eğitim programlarını daha da geliştirmeli ve öğrenci memnuniyetini artırıcı adımlar atmalıdır.

Staj Programlarının Geliştirilmesi: Staj programlarının içerikleri ve süresi gözden geçirilmeli, öğrencilerin daha fazla pratik deneyim kazanmaları sağlanmalıdır.

Yurt Dışı Projeler: Yurt dışı staj projeleri ve öğrenci seçim süreçleri daha şeffaf hale getirilmeli, adaletli bir seçim sistemi oluşturulmalıdır.

Dil Eğitimleri: Almanca ve Rusça gibi yabancı dillerde öğrencilerin yeterliliklerini artırmak için ek kurslar ve destek programları düzenlenmelidir.

Meslek Dersleri: Meslek derslerinin ders saatleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli ve bu derslerin etkinliği artırılmalıdır. Bu rapor, okulumuzun mesleki eğitimdeki mevcut durumu ve gelecekte yapılabilecek iyileştirmeler için yol gösterici bir belge olarak kullanılabilir. Öğrencilerin geri bildirimleri dikkate alınarak, daha nitelikli ve kapsamlı bir eğitim süreci hedeflenmelidir. Haber: Fatma Marmara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sultanma/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420