DEVA Partisi “Kadın Eylem Planı” Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Bolu İl Başkanlığı 23 maddeden oluşan “Kadın Eylem Planı’nı” açıkladı.

DEVA Partisi’nin “Mutlu Kadınlar Güçlü Kadınlardır” Hashtag (Heştek) ile 23 maddeden oluşan “Kadın Eylem Planı’nda” yer alan maddeler şu şekilde belirtildi:

“Kız ve erkek çocukların çağımızın ihtiyaç ve gereklerine eşit fırsatlarla erişimini sağlayacağız. Hiçbir kız çocuğu ve kadını geride bırakmayacağız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan ve ötekileştirme hissi oluşturan uygulamaları sona erdireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili uluslararası raporlarda, ülkemizi ortalamanın üzerindeki ülkelerin arasına dahil edeceğiz. Cinsiyet eşitliği ve ayrımcı uygulamaları engelleme konusunda aile, okul ve toplumda etkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Sadece kadını değil, tüm aile bireylerini sürece dahil edeceğiz. İlkokuldan itibaren insan hakları ve kadın -erkek fırsat eşitliği derslerini eğitim müfredatına dahil edeceğiz. Mevcut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının altında yer alan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü ayırarak Kadın Bakanlığı kuracak, kadının toplumdaki temsiliyetini nitelik ve nicelik olarak artıracağız. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde ‘Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’ anlayışını benimseyecek ve uygulayacağız.

Kadın tüccar, serbest meslek erbabı ve girişimcilere vergi teşviği sağlayacağız. Tek ebeveyn kadın mükellefler için vergi tecil taksitlendirme imkânlarını güçlendireceğiz. Temel ihtiyaç olan çocuk bezi, çocuk maması ve kadın pedi gibi ürünlerdeki vergi yükünü azaltacağız. Kent çeperleri ve kır özelinde bölgesel ihtiyaçları kız çocukları lehine düzenleyecek adil, nitelikli sosyal destek ve hizmetler sunacağız. Kadının iş fırsatlarına erişimini aktif işgücü politikaları ile destekleyeceğiz. Özellikle eğitimden istihdama geçişte ‘işsizlik’ endişesi yaşatmayacağız. Toplumsal cinsiyete duyarlı iş modeli ile ilgili eylem ve faaliyetleri içeren “davranış kuralları” hazırlanmasını, uygulanmasını ve takibini sağlayacağız. Bu sistemden teşvik mekanizması olarak yararlanacağız. ILO ve (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı ilkelerini esas alarak iş hayatında ayrımcılık, mobing ve tacizle mücadele edeceğiz.

Yerel yönetimler ve üniversiteler bünyesinde kuluçka merkezleriyle kadın girişimcilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat tanıyacak, iş geliştirme potansiyellerini artıracak ortak ofis alanları oluşturacağız. Kırsaldaki kadın ve kız çocuklarının faydalanacağı bölgesel kültür-sanat evleri açacak, geleneksel el sanatları, gastronomi, müzik ve edebiyat gibi alanlarda kültürel mirasın kadın öncülüğünde korunmasının, aktarılmasının ve kadının bundan kazanç sağlanmasının önünü açacağız. Mahalle bazlı, arz odaklı sosyal hizmet modelimiz ile yoksulluk ve şiddet riski bulunan kadın ve kız çocuklarını, etkin sosyal hizmet ve desteklerle güçlendirecek, güven içinde hayatlarını idame ettirmelerini sağlayacağız. 15-Tarım alanlarında kurulan çadırlarda kadının yetersiz hijyen koşullarında süren günlük yaşamı ve temel ihtiyaçlarını yerel yönetimler aracılığı ile denetleyecek, destekleyecek ve iyileştireceğiz.

İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacak, yükümlülüklerini yerine getireceğiz. Şiddetle mücadele konusunda ‘Toplumsal Seferberlik’ başlatacağız. Kanunla yasaklanmış olan çocuk yaşta evliliklerle kararlı bir biçimde mücadele edeceğiz. Kadına yönelik şiddeti önleyecek mercilerde görevli kişilerin ‘suç-kararsonuç’ kapsamında sorumluluk duyarak, etkili koruyucu tedbirler uygulamasını sağlayacak, uygulamadaki aksaklıkları gidereceğiz. Kadına yönelik şiddet alanında ihtisas mahkemeleri kuracağız. Bu mahkemelerde adalet personelinin yanı sıra ihtiyaca uygun değerlendirme yapabilecek ilgili disiplinlerden uzmanların (psikolog, pedagog, toplum bilimci, sosyal hizmet uzmanı vb) yer almasını sağlayacağız. Kadına yönelik bazı suçlarda paraya çevirme veya karar ertelemeleri kaldıracağız. Koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda, denetimli serbestlik, iyi hal, erteleme, paraya çevirme vb. yöntemlere başvurulmasını engelleyeceğiz. Eve ya da iş yerine yakın, nitelikli, güvenli ve ücretsiz ya da uygun maliyetli kreş ve bakım desteği vereceğiz. 23-Çalışma ve ücretlendirme şartlarında iyileştirme sağlayacak, eşit işe eşit ücret anlayışıyla uyumlu tedbirler alacağız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sultanma/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373