Bolu Bel. A.Ş’ye Ait 5 Adet Halk Otobüsü Satışa Çıktı

Mülkiyeti Bolu Bel. A.Ş’ye ait 5 adet halk otobüsü ile 8 yıllık plaka ve hattı açık teklif usulü ile satılacağını duyurdu.

5 adet halk otobüsü ve 8 yıllık plaka ve hat satış ilanını duyuran Bolu Belediyesi; “BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait taşınmazlar Şirketimizce Aşağısoku Mah. Kilitçi Sok. No:47/1 Merkez/BOLU adresinde Açık Teklif usulü ile satılacaktır.

SIRA NO MARKA MODEL PLAKA OTURAN YOLCU SAYISI AYAKTA YOLCU SAYISI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ
1 OTOKAR 2014 14FJ685 26 37 400.000,00 TL +(%18KDV) ₺12.000,00 15.11.2021 Saat:14:00
2 OTOKAR 2014 14FJ678 26 37 400.000,00 TL +(%18KDV) ₺12.000,00 15.11.2021 Saat:14:05
3 OTOKAR 2014 14FJ674 26 37 400.000,00 TL +(%18KDV) ₺12.000,00 15.11.2021 Saat:14:10
4 OTOKAR 2014 14FJ671 26 37 400.000,00 TL +(%18KDV) ₺12.000,00 15.11.2021 Saat:14:15
5 OTOKAR 2014 14FJ679 26 37 400.000,00 TL +(%18KDV) ₺12.000,00 15.11.2021 Saat:14:20

Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait taşınmazlar Şirketimizce AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU adresinde AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

Satış 15/11/2021 Pazartesi günü saat 14:00 ve Müteakiben AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU adresinde yapılacaktır.

Satışa ilişkin şartname ve ekleri BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden 250,00 TL (İKİYÜZELLİTÜRKLİRASI) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler satışa ilişkin şartnameyi BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden bedelsiz olarak görebilir.

ARAÇLARIN muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu araçların satışına katılabilmek için satış dosyası ve satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden yatırmak veya en az 12 (Oniki) Ay süreli teminat mektubu vermek zorundadır.

İsteklilerin Geçici teminat bedelini satış saati olan 14:00’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi EFT için İBAN No:TR510001002564718466405005 nolu hesaba yatırmaları ve satışına girecek her ARACIN alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. Satış üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını 5 (Beş) iş günü sonunda dilekçe karşılığında geri alabilirler.

Satış açık teklif usulüdür.  Tekliflerin sunulacağı adres AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No: 47/1 Merkez/BOLU olup saat 14:00’a kadar verecektir.                                                                                                                                                                             Satış Tarih ve Saati 15/11/2021 14:00 ve Müteakiben                                                                                           Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.

Açık Teklif Usulü ile yapılacak Satışa katılabilmek için istenen belgeler;

-Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.

-Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

-Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından alınan belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)

-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

-Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

-Satışa katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, şirketimize ait BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi EFT için İBAN No:TR510001002564718466405005 hesaplarına yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.

-250,00 TL Şartname bedelinin idaremize yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu.

-Araç satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı taraflar tarafından imzalanmak zorundadır.)

İsteklilerin dosyalarını Satış günü saat 14:00’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tespitte serbesttir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sultanma/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427